Environment

   -  Nhiều năm nay,ChinLi luôn cải thiện môi trường làm việc như:an toàn công cộng và lượng khí thải ,đồng thời cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc thoại mái,được cơ quan chính phủ kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn đồng thời cũng được sự công nhận của thương hiệu nởi tiếng thế giới.

   -  Chính sách đánh giá môi trường của chúng tôi chính là cung cấp một môi trường làm việc an toàn ,0% sự cố an toàn công cộng và kiểm soát nhiệt độ trong xưởng.

   -  Chính sách đánh giá môi trường của chúng tôi chính là cung cấp một môi trường làm việc an toàn ,0% sự cố an toàn công cộng và kiểm soát nhiệt độ trong xưởng.
Chinli Plastic Industrial Co., LTD

Add: Block H7, Viet Huong Industrial Park, Thuan An, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel: +84-274-3753716 Fax: +84-274-3753719
Email: chinli@chinli.com